Mediterranean Beach | fotogalerie | Cestolapka.cz

Mediterranean Beach Limassol, Kypr

Slušné
8 RECENZÍ
3.4

Popis
Hotel vsazen do n��dhern�� zahrady le����c�� p����mo u dlouh�� p��se��n�� pl����e.
Rychl�� p��ehled
luxusn�� hotelov�� are��l skv��l�� vybavenost a ��rove�� slu��eb vybran�� stravov��n�� p����mo v hotelu mo��nost ubytov��n�� 4 osob
Stru��n�� poloha
p����mo u p��se��n�� pl����e zast��vka m��stn�� dopravy u hotelu historick�� centrum Limassolu 8 km mezin��rodn�� leti��t�� Larnaca 49 km
Poloha
jeden z nejv��ce vyhled��van��ch hotel�� v lokalit�� se nach��z�� v turistick�� z��n�� Limassolu, p����mo u dlouh�� priv��tn�� p��se��n�� pl����e s pozvoln��m vstupem do mo��e. V p����m��m okol�� hotelu najdete nespo��et n��kupn��ch mo��nost��, taveren i kav��ren ��i tradi��n��ch obchod��, samotn�� ru��n�� centrum Limassolu je vzd��leno 8 km (stejn�� tak ��ada historick��ch pam��tek a turistick��ch zaj��mavost��). Mezin��rodn�� leti��t�� v Larnace je vzd��leno 49 km (doba transferu cca 50 min).
Pojmenov��n�� upout��vky 1
Stravov��n��.
Popis upout��vky 1
Stravov��n�� formou bohat��ho bufetu.
Vybaven�� hotelu
hotelov�� are��l je tvo��en n��kolika budovami obklopuj��c��mi centr��ln�� ����st vsazenou do n��dhern�� zahrady se vzrostl��mi palmami a dal���� zelen��, kter�� hrani���� u dlouh�� p��se��n�� pl����e. Uv��t�� V��s modern�� elegantn�� vstupn�� hala s recepc�� a atrium s lobby, d��le V��m bude k dispozici celkem 5 restaurac�� (hlavn�� a dal���� a��la carte restaurace se zam����en��m, vnit��n�� i venkovn�� s treasou, kuchyn�� tradi��n�� lok��ln�� i italsk�� ��i asijsk��), k posezen�� slou���� celkem 4 bary (vnit��n�� i venkovn��), d��le zde najdete 2 konferen��n�� m��stnosti s modern��m audiovizu��ln��m vybaven��m, spole��enskou TV m��stnost, internetov�� koutek (Wi-Fi v prostoru recepce i na pokoj��ch zdarma), obchod se suven��ry, minimarket, p����jemn�� relax zajist�� hotelov�� Spa and wellness centrum (vit��n�� baz��n, sauna, jacuzzi, mas����e, parn�� l��ze��, kosmetika aj.), nebude V��m chyb��t ani dob��e vybaven�� fitness centrum. Venkovn�� are��l nab��z�� velk�� baz��n ve tvaru laguny, samostatn�� d��tsk�� baz��n, slune��n�� terasu (slune��n��ky a leh��tka u baz��nu i na pl����i zdarma). K aktivn��j����mu odpo��inku lze vyu����t tenisov�� kurty, squash, stoln�� tenis, hernu, kule��n��k, na pl����i volejbal, st��ediska vodn��ch sport��, pot��p����sk�� b��ze. Pro nejmen���� hosty je zde velk�� d��tsk�� h��i��t�� a d��tsk�� klub, hotel nav��c po����d�� kypersk�� ve��ery s folkl��rn��m tancem, cocktail party, p����le��itostn�� ochutn��vky v��na a no��n�� z��bavn�� programy s ��ivou hudbou, rovn���� tak ��adu sportovn��ch aktivit (aerobic, pilates aj). Soukrom�� parkovi��t�� je host��m k dispozici zdarma.
Vybaven�� pokoje
hotel nab��z�� ubytov��n�� ve 2l����kov��ch pokoj��ch (25 m2, kapacita 2-3 osoby), rodinn��ch pokoj��ch pro 4 osoby (30 m2), luxusn��ch studi��ch (41 m2) a suit��ch (75-99 m2) s kapacitou 2-3 osoby. Li���� se um��st��n��m a v��hledem, v��echny jsou elegantn�� za����zen��, maj�� soci��ln�� za����zen�� se sprchou nebo vanou, vysou��e�� vlas��, klimatizaci, SAT-TV, Wi-Fi p��ipojen�� (zdarma), minibar (poplatek), trezor, coffee/tea set, pracovn�� desk a ��idle, balk��n nebo terasa (v��hled na mo��e za poplatek). Rodinn�� pokoje jsou 1 m��stnost s rozkl��dac�� sofa pro dal���� 2 osoby.
Pojmenov��n�� za����zen�� 1
Pokoj pro 2 osoby s mo��nost�� 2 p��ist��lek.
Popis za����zen�� 1
pokoje maj�� soci��ln�� za����zen�� se sprchou nebo vanou, vysou��e�� vlas��, klimatizaci, SAT-TV, Wi-Fi p��ipojen�� (zdarma), minibar (poplatek), trezor, coffee/tea set, pracovn�� desk a ��idle, balk��n nebo terasa (v��hled na mo��e za poplatek). Rodinn�� pokoje jsou 1 m��stnost s rozkl��dac�� sofa pro dal���� 2 osoby. Rodinn�� pokoje jsou 1 m��stnost s rozkl��dac�� sofa pro dal���� 2 osoby.
Stravov��n��
polopenze formou bufetu s mo��nost�� dokoupen�� pln�� penze.
N���� n��zor
hotelov�� komplex V��s nadchne p����jemnou tropickou zelen��, do kter�� je vsazen. Skv��l�� vybavenost, vysok�� kvalita stravovac��ch slu��eb, osobn�� p����stup i zvl����tn�� z��etel k rodin��m s d��tmi garantuj�� p����jemnou dovolenou pro v��echny kategorie klient��. Oce��ujeme polohu u n��dhern�� pl����e a z��rove�� snadnou dostupnost turistick��ch zaj��mavost�� m��sta Limassol.
Odkaz na WWW
http://www.medbeach.com
www odkaz popis 1
www.medbeach.com
Cena letecky/osoba zahrnuje
ubytov��n�� s vybran��m druhem stravov��n��, leteckou dopravu, leti��tn�� a bezbe��nostn�� taxy, palivov�� p����platky, transfery leti��t�� - hotel - leti��t��, slu��by deleg��ta, pobytov�� taxy, poji��t��n�� CK proti ��padku.
Cena letecky nezahrnuje
p����padn�� nav����en�� palivov��ho p����platku.

Červen - Od 23 890,-

Červenec - Od 23 890,-

Celkové hodnocení 3.4/5.0

K tomuto hotelu jsme bohužel nechytili žádné konkrétní recenze. Zkuste se podívat na některý z odkazů.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti